Ubersetzung auf Deutsch sehe unten

Beste fietser, 

We hebben er reikhalzend naar uitgekeken en binnenkort is het weer zover … dan schieten we de Essec 12 Hours of Cycling op gang.  En hopelijk zijn jullie er klaar voor! Goed weer is alvast besteld, maar daar hebben we nog geen bevestiging van gekregen … 

OPENINGSUREN SECRETARIAAT 

De openingsuren van het secretariaat staan hieronder vermeld en hangen uit op het secretariaat. Het heeft geen enkele zin om vrijdagavond reeds vroeger naar Zolder te komen want je kan de paddock toch niet in voor 19u! Op vrijdag is het circuit nog verhuurd aan een externe partner, dus we kunnen niet eerder opstellen. Gelieve dit te respecteren aub!! 

PADDOCK 

Al enkele jaren werken we zonder voorbehouden plaatsen in de paddock. Iedereen heeft vrije toegang tot de paddock met uitzondering van de ruimte achter de eerste pitboxen want die is gereserveerd voor de Corporate teams. Voor onze Corporate teams voorzien we ook een plaats in een pitbox. Uit ervaring weten we ondertussen dat het terrein van Circuit Zolder groot genoeg is om alle teams de nodige ruimte te geven zonder per sé te willen vasthouden aan de vooropgestelde 10m x 10m. Dus op een mobilhome of caravan meer of minder gaan we echt niet kijken. 

Zoals altijd is er water en elektriciteit voorzien in de paddock. Dit is in de prijs inbegrepen. Wel dient u zelf waterslangen en elektriciteitskabels te voorzien. Voor de elektriciteit heeft u ook een ‘blauwe campingstekker 220V’ nodig om de aansluiting aan de kast te maken. 

ARMBANDJES EN STARTNUMMERS 

De enveloppen zijn af te halen op het secretariaat vrijdagavond tussen 19u en 21u en op zaterdag tussen 7u en 8u. We werken met rugnummers. Dus gelieve per renner de nodige veiligheidsspelden te voorzien. Enkele dagen voor de start publiceren we de startlijst op onze website en via Facebook. Het is extra handig als u uw teamnummer bij de hand hebt (of van buiten kent) tijdens de aanmelding op het secretariaat. 

BRIEFING 

Graag alle teamverantwoordelijken én renners op de briefing aanwezig zaterdag om 8u30 op de esplanade boven het secretariaat (te bereiken via de groene, rode blauwe en zwart/wit geblokte trappen achteraan het grote pitgebouw). Wij vragen met aandrang dat jullie op voorhand het reglement op onze website nalezen. Wij gaan ervan uit dat iedereen het reglement kent. 

BEVOORRADINGSZONE 

We rijden dit jaar in de juiste rijrichting.  

De bevoorradingszone is voorzien in de 1ste Linkse bocht. Hier hebben jullie plaats genoeg om eten en drinken aan te nemen. Mogen wij vragen ALLEEN in deze zone bevoorrading te doen. Solorijders die niet naar de wisselzone wensen te gaan gebruiken ook deze bevoorradingszone. 

START 

Om 9u50 starten we allemaal tegelijk achter de safety-car om dan om 10u te starten met een vliegende start. 

PSEUDO SOLO RIJDERS 

CHAPEAU voor wat de echte binken van de 12-Uren doen. In hun eentje proberen zoveel mogelijk rondjes af te leggen en hun grenzen ieder rondje weer te verleggen. AWOERT voor de pseudo solo’s die enkel de baan op gaan om een paar rondjes hard te rijden, het peloton uit elkaar te trekken en hun kopman wat te helpen. Het is niet makkelijk om het uit te sluiten. Verbieden we op één of andere manier “pseudo solo’s” dan komen er wel pseudo duo’s of pseudo quattro’s… Maar kunnen we niet gewoon een beroep doen op de fair-play? Kunnen we niet gewoon een wedstrijd rijden naar de geest van het reglement? 

TOCH 3 BIJKOMENDE REGELS VOOR SOLO’s: 

1/ Stilstaan (uitgenomen bij pech), in de tegengestelde richting rijden of stapvoets rijden op de piste of in de pitlane is zeer gevaarlijk en dus verboden. De scheidsrechters op de baan kunnen deze inbreuken vaststellen en overgaan tot uitsluiting van de bewuste renner en eventueel het ganse team waarvoor de renner in steun rijdt. 

2/ Wachten in de wisselzone met transponderbus in de drinkbushouder is verboden voor solo’s.  Echte solo’s wachten niet in de wisselzone tot de leiders binnen komen. Zij gaan meteen de baan op… 

3/Solo’s en teams die na 2u geen 13 ronden hebben afgelegd worden uit koers genomen. 

LICENTIEHOUDERS 

De Essec Cycling Series zijn uithoudingswedstrijden voor NIET-licentiehouders. En dit wensen we zo ook te houden. Renners die wekelijks aan de slag zijn bij de nevenbonden zijn niet op hun plaats in de 12Uren. Ook hier weer doen we een beroep op uw fair-play. Indien u een inbreuk tegen deze regel vaststelt mag u altijd contact opnemen met de organisatie. Uw inlichtingen worden vertrouwelijk behandeld. 

VERZEKERING 

De Essec Cycling Series vallen niet onder één of andere wielerbond en de deelnemers zijn dus via de organisatie niet verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen. 

Lees zeker en vast het Reglement na op onze website: https://www.endurancecyclingseries.be/12-uur-zolder/reglement/ 

Wil je voor, tijdens en net na de wedstrijd op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, foto’s, uitslagen, … ‘like’ dan zeker nu al onze Facebookpagina https://www.facebook.com/endurancecyclingseries/. Jullie mogen gerust filmpjes, foto’s, … plaatsen op onze Facebook!  

Veel succes en vooral veel plezier in Zolder! 

Essec Cycling Team 

 

Openingsuren secretariaat: 

Vrijdag 30 augustus 2019: van 19.00 tot 21.00 

Zaterdag 31 augustus 2019: van 07.00 tot 22.00 

 

Lieber Radfahrer, 

Wir haben darauf schon lange gewartet und in ein paar Tagen ist es wieder soweit … der Anfang der Essec 12 Hours of Cycling. Wir freuen uns schon darauf, anfangen zu können! Und Sie? Das gutes Wetter haben wir schon bestellt, aber wir haben leider noch keine Bestätigung dafür …

ÖFFNUNGSZEITEN DES SEKRETARIATS

Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind nachstehend aufgeführt und werden an das Sekretariat ausgehängt. Es hat keinen Sinn, Freitagabend früher nach Zolder zu kommen, denn Sie können den Paddock nicht vor 19 Uhr betreten! Am Freitag ist die Rennstrecke noch an einem externen Partner vermietet und wir können also nicht früher mit dem Aufbau anfangen. Wir bitten Sie diese Regelung zu respektieren.

PADDOCK 

Seit einigen Jahren haben wir keinen vorbehalten Stellen im Paddock. Der Zugang zum Paddock ist frei, mit Ausnahme von den Räumen hinter den ersten Boxen, denn diese Räume sind für die Corporate Teams reserviert. Für unsere Corporate Teams gibt es auch eine Stelle in einer Box. Die Erfahrung zeigt, dass das Gelände von Circuit Zolder groß genug ist, um alle Teams ausreichend Platz zu geben, ohne unbedingt den vorgeschriebenen 10m x 10m an zu halten. Also, auf ein Mobilwagen mehr oder weniger, wird es nicht ankommen. Wie immer, gibt es Wasser und Elektrizität im Paddock. Diese sind im Preis enthalten. Wasserschläuche und elektrische Kabel müssen Sie selbst mitnehmen. Für die Elektrizität brauchen Sie auch einen blauen CEE-Stecker 220V für den Anschluss an den Stromkasten.

ARMBÄNDER UND STARTNUMMERN

Sie Umschläge können Sie am Freitagabend zwischen 19 und 21 Uhr und am Samstag zwischen 7 und 8 Uhr im Sekretariat abholen. Wir arbeiten mit Rückennummern. Bitte nehmen Sie selbst für jeden Radfahrer genügend Sicherheitsnadeln mit. Einige Tage vor dem Anfang veröffentlichen wir die Startliste auf unserer Webseite und auf Facebook. Es wäre einfach, wenn Sie Ihre Teamnummer dabei haben (oder auswendig kennen) während der Anmeldung im Sekretariat.

BRIEFING 

Wir bitten alle Teamverantwortlichen und Radfahrer auf der Briefing anwesend zu sein. Die Briefing findet am Samstag um 8U30 auf der Esplanade oben dem Sekretariat (über die grünen, roten, blauen und schwarz-weißen Treppen, hinter dem großen Pit Gebäude, zu erreichen) statt. Wir bitten Sie, das Reglement im Voraus auf unserer Webseite zu lesen. Wir gehen davon aus, dass jeder das Reglement kennt.

BEVORRATUNGSZONE

Dieses Jahr, fahren wir in die richtige Fahrtrichtung.

Die Bevorratungszone befindet sich in der ersten Linkskurve. Hier gibt es ausreichend Platz um Essen und Trinken an zu nehmen. Bitte nehmen Sie NUR HIER Bevorratung. Soloradfahrer, die nicht nach der Wechselzone fahren wollen, benutzen genauso diese Bevorratungszone.

ANFANG

Um 9U50 fangen wir zusammen hinter dem safety car an und um 10 Uhr gibt es den fliegenden Start.

PSEUDOSOLOFAHRER

Hut ab vor den richtigen Athleten der 12-Stunden. Alleine, versuchen Sie so viel Runden wie möglich ab zu legen und ihre Grenzen jede Runde zu verlegen.

Aber wir können nicht das Gleiche über die Pseudosolofahrer sagen. Die Pseudosolofahrer fahren nur ein paar schnelle Runden auf der Rennstrecke um das Peloton zu trennen und ihren Mannschaftskapitän zu helfen.

Es ist nicht leicht Pseudosolofahrer aus zu schließen. Verbieten wir Pseudosolofahrer, dann wird es Pseudoduofahrer, Pseudotriofahrer, und so weiter geben. Können wir also keinen Apell richten an Fairplay? Können wir nicht einfach einen Wettbewerb laut dem Reglement fahren?

3 WEITERE VORSCHRIFTEN FÜR SOLORADFAHRER:

1/ Stillstehen (außer bei Pannen), in entgegengesetzter Richtung fahren oder sehr langsam auf der Rennstrecke oder in der Boxengasse fahren, ist sehr gefährlich und ist daher verboten. Die Schiedsrichter auf der Rennstrecke werden diese Verstöße feststellen und den betreffenden Radfahrer, möglicherweise das gesamte Team des Radfahrers, disqualifizieren.

2/ In der Wechselzone mit Transponder im Flaschenhalter warten, ist für Soloradfahrer verboten. Echte Soloradfahrer warten nicht in der Wechselzone bis die Anführer reinkommen. Sie gehen sofort auf der Rennstrecke…

3/ Soloradfahrer und Teams, die nach 2 Stunden weniger als 13 Runden gemacht haben, werden disqualifiziert werden.

LIZENZNEHMER

Die Essec Cycling Series sind Durchhaltewettbewerbe für NICHT-Lizenznehmer. Und wir wollen, dass es so bleibt. Radfahrer, die jede Woche in einem anderen Verein trainieren, gehören nicht zur 12-Stunden. Auch hier richten wir einen Appell an Fairplay. Haben Sie einen Verstoß gegen diese Regel festgestellt, melden Sie es also an der Organisation. Ihre Angaben werden immer vertraulich behandelt.

VERSICHERUNG

Die Essec Cycling Series gehören nicht zu einem Radsport-Verband und die Teilnehmer sind über die Organisation also nicht für physische persönliche Schäden versichert.

Bitte lesen Sie das Reglement auf unserer Webseite: https://www.endurancecyclingseries.be/12-uur-zolder/reglement/ 

Möchten Sie vor, während und nach dem Wettbewerb über Neuigkeiten, Fotos, Ergebnisse … auf dem Laufenden gehalten werden, suchen Sie also unsere Facebook Seite https://www.facebook.com/endurancecyclingseries/ und klicken Sie auf ‚Like‘. Sie können auf dieser Seite auch Ihre Videos, Fotos … posten!

Viel Erfolg und vor allem viel Spaß in Zolder!

Das Essec Cycling Team 

 

Öffnungszeiten des Sekretariats: 

Am Freitag 30 August 2019: von 19 Uhr bis 21 Uhr

Am Samstag 31 August 2019: von 7 Uhr bis 22 Uhr